Milħuqa l-kriterji tal-evalwazzjoni fis-Sejħa għall-Proposti dwar l-investiment f’San Ġiljan

Feb 12, 2016

Projects Malta Ltd thabbar li ghadu kemm intemm il-process ta’ evalwazzjoni b’rabta mas-Sejha ghall-Offerti ghall-binja li bhalissa tospita l-Istitut tal-Istudji Turistici fil-Bajja ta’ San Gorg, f’San Giljan u l-art fil-qrib.

Is-sottomissjoni prezentata minn SD Holdings Ltd, Seabank Hotel and Catering Ltd and Seaport Franchising Ltd lahqet il-process ta’ evalwazzjoni fil-mod intier tieghu u ghaldaqstant tista’ jitqies bhala l-proponent preferut ghal dan il-progett.

Projects Malta ghadha kemm infurmat lill-kumpanija li ufficjalment se tibda l-parti li jmiss tal-process u cioe’ dak li jibdew diskussjonijiet maghha.

Projects Malta Ltd.The Clock Tower, Level 1,
Tigné Point, Sliema TP01, Malta
T (+356) 2132 0458